Unitrex Management s.r.o.

Jsme rychle rostoucí společnost, která byla založena s cílem nabídnout a poskytnout služby projektového a cenového řízení a technického dozoru staveb v nejvyšším standardu. Tyto služby nabízíme jak investorům a developerům, tak nájemcům i koncovým uživatelům, a to domácím i zahraničním. Jsme schopni zajistit profesionální řízení stavebního projektu od prvotní fáze investice přes přípravu a projektové řízení až po realizaci stavby a její zprovoznění. Náš tým se skládá z kvalifikovaných odborníků s dlouholetými zkušenostmi ve stavebnictví, díky kterým jsme schopni poskytnout svým klientům komplexní a odborné služby na té nejlepší úrovni.

Projektové řízení

Projektové řízení představuje skupinu činností, které vykonáváme k zabezpečení přípravy a realizace staveb. Do těchto činností patří zejména aktivity spojené s opatřením územního rozhodnutí či stavebního povolení, případně, po dohodě s klientem, koordinace celého projektu, zprostředkování komunikace mezi projektantem, klientem a úřady, či další činnosti, kterými nás klient pověří.

VÍCE PODROBNOSTÍ
Technický dozor investora

V rámci technického dozoru investora (TDI) zajišťujeme kvalitní provádění veškerých prací dle odsouhlasené technické dokumentace, hlídáme dodavatele díla, aby dodržoval stanovené technologické postupy, používal navržené kvalitní materiály a plnil tak podmínky stanovené smlouvou o dílo.

VÍCE PODROBNOSTÍ
CENOVÉ ŘÍZENÍ

Během celého procesu přípravy a kompletní realizace projektu/stavby pro klienta zpracujeme cenové rozpočty pro jednotlivé fáze stavebního řízení a v průběhu realizace projektu sledujeme jejich dodržování.

VÍCE PODROBNOSTÍ