Centrum Malešice – etapa II

 

Projektové řízení při výstavbě bytového komplexu.

Realizace

Praha, 2013 - 2016

Klient

SIDI Prague

281 bytových jednotek a 18 komerčních jednotek